Noslēdzies Lielvārdes jostas projekts

2008. gada 12. janvārī Lielvārdes A. Pumpura muzejā notika projekta “Tā top Lielvārdes josta” prezentācija. Sanākušie varēja apskatīt Līgas Jaujenieces foto izstādi, kā arī Sanitas Kozuliņas un Normunda Tīdemaņa divas no četrām filmām par jostas darināšanu.

Projekta idejas autore Līga Jaujeniece piedalījās projekta īstenošanā un apzināja Lielvārdes novada meistares, kas ir spējīgas noaust Lielvārdes jostu. Izrādījās, ka šādu meistaru skaits ir ļoti neliels – četras – Genovefa Zaharāne, Anita Kudreņicka, Cilda Kupce un Leotīne Apsāne. Par katru audēju tika sagatavota atsevišķa filma un darbs iemūžināts daudzās fotogrāfijās. Vērts pieminēt, ka pats Lielvārdes jostas veidošanas process tika filmēts sevišķi rūpīgi, lai vajadzības gadījumā to varētu rekonstruēt no uzņemtajiem video materiāliem vien.

Projektu “Tā top Lielvārdes josta” finansēja Valsts Kulturkapitāla fonds un Ogres rajona pašvaldība. Tuvākā nākotnē projekta dalībnieki plāno no visām četrām filmām samontēt vienu, ko tālāk varētu rādīt arī plašākai auditorijai.

Izstādes ietvaros apmeklētāji var aplūkot ne tikai jostas, bet arī nelielas jostu aužamās stellītes, ar kurām amata prasmi sākusi apgūt arī pati projekta dalībniece Līga Jaujeniece.

Ogresvestis.lv uzskata, ka Latvijai šādus projektus vajag aizvien vairāk, jo tikai šādā veidā mēs nākamajām paaudzēm spēsim saglabāt kulturvēsturisko senču mantojumu.